miércoles, 22 de diciembre de 2010

Fan revisions enganyoses a domicili en nom d'Aigües del Prat

La companyia municipal d'aigües no està duent a terme cap campanya domiciliària d'anàlisi de la qualitat de l'aigua
En les darreres setmanes s'han detectat al Prat visites a domicili per fer revisions o anàlisis d'aigua amb finalitats comercials i que, en alguns casos, actuen enganyosament en nom de l'empresa municipal Aigües del Prat.
Aquestes campanyes comercials no tenen res a veure amb l'empresa municipal Aigëus del Prat i ningú està autoritzat a actuar o a deixar entendre que actua en nom seu.
Al març del 2009 es van posar en marxa les dues plantes de tractament per osmosi inversa del Prat, que ajuden a millorar la qualitat de l'aigua subministrada a la ciutadania, ja que redueixen el contingut de sals minerals d’acord amb les recomanacions contingudes en el RD 140-2003, de qualitat de les aigües de consum.
Controls fora dels habitatges
Des de la seva inauguració, les Estacions de Tractament d'Aigua Potable treballen a ple renidment i això suposa una millora en l’aigua que es distribueix a tot el municipi. A més, des del laboratori de la companyia municipal Aigües del Prat es fa un control diari i sistemàtic de la qualitat de l'aigua que arriba a les llars, prenent mostres de diferents punts de la xarxa, d'acord amb l'exhaustiu programa de control establert. Es garanteix així que es duen a terme tots els controls necesaris sobre la qualitat de l'aigua i que aquests controls es fan fora dels habitatges particulars de les persones usuàries.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por vuestros comentarios, en breve serán públicados.