martes, 25 de octubre de 2011

QUINA VERGONYA: El Sr Benach que el seu únic mèrit , acadèmic es haver fet de jardiner durant varis anys a la D G. De Transports,( i sobretot esser el pilota d’un altre savi : En Carod Rovira, també del Clan de l’Avellana ), va arribar increïblement al càrrec de President del Parlament Català ¡ ...on va actuar conseqüentment ................( recordeu l’episodi del seu Audi especial de 500000euros ¿)..... .. Finalment es jubila als 51 anys amb una pensió de 10.000 euros / mes durant 4 anys . i després de 7.000 euros / mes fins que es mori. 
> Un altre jardiner com ell, també de DG de Transports , després de pencar 50 anys , es jubilarà als 67 anys , uns 680 / mes ,
donar màxima difusió!!
>
> Benach gaudirà d'una pensió de 78.000 euros
> Tindrà també un sou de 104.000 els propers quatre anys
>
>
> Ernest Benach, que té 51 anys i ha exercit el càrrec de president del Parlament des del 5 de desembre de 2003, cobrarà 104.008,95 euros bruts l'any durant els propers quatre anys, així com una pensió vitalícia de 78.006,71 euros quan compleixi els 65 anys, segons informa el Diari de Girona.
>
> D'acord amb la normativa vigent, Benach té dret a percebre, com la resta d'expresidents, "per un període equivalent a la meitat del temps que ha estat al càrrec, i com a mínim durant una legislatura", una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon al president parlamentari. Després de la rebaixa del 15% aplicada aquest any, el sou anual brut per al president del Parlament és de 130.011,189 euros bruts tot i no tenir cap formació universitària.
Hem de suposar que les tertúlies a on participa cada setmana i els articles que escriu a diaris i revistes, ho fa "per la cara" sense cobrar un duro ............ tu creus?????
>
> Mentrestant els nostres investigadors en camps de medecina i bioquímica han de sortir a l’estranger per deixar de ser mileuristes al nostre país.
>

> ¡quina vergonya...!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por vuestros comentarios, en breve serán públicados.