lunes, 14 de febrero de 2011

Nuevos accesos a la playa

Abre el camino de la Bunyola, que lleva a los Carabineros y al Semáforo

Després d'uns mesos en què el camí ha estat sotmès a obres de millora Después de unos meses en que el camino ha sido sometido a obras de mejora

El tram del camí de la Bunyola que va del camí de València fins a la platja tornarà a obrir aquest cap de setmana, de manera que es podrà accedir als edificis dels Carrabiners i del Semàfor. El tramo del camino de la Bunyola que va del camino de Valencia hasta la playa volverá a abrir este fin de semana, de manera que se podrá acceder a los edificios de los Carabineros y del Semáforo.

Aquest tram del camí, que discorre per la dreta del canal de la Bunyola, ha estat tancat els darrers mesos perquè s'ha sotmès a treballs de millora i renaturalització. Este tramo del camino, que discurre por la derecha del canal de la Bunyola, ha sido cerrado los últimos meses porque se ha sometido a trabajos de mejora y renaturalización.

De moment l'accés als Carrabiners i al Semàfor es podrà fer només els caps de setmana, de 9 a 17 h. De momento el acceso a los Carabineros y al Semáforo se podrá hacer sólo los fines de semana, de 9 a 17 h.

El camí que discorre per l'esquerra del canal de la Bunyola i que porta al mirador de Ca l'Arana encara està tancat perquè encara s'hi fan treballs de millora. El camino que discurre por la izquierda del canal de la Bunyola y que lleva al mirador de Ca l'Arana todavía está cerrado porque todavía se realizan trabajos de mejora.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por vuestros comentarios, en breve serán públicados.